Bejelentkezés

Elfogadóhelyek hirdetései:

Aqua Dive School
Napvitézek - Mediátorképzés
Sashalmi Csemege
Autocity Kft.
Kiosksystems
 
 


WELLDORF Szövetkezet:

A WELLDORF Szövetkezet a Waldorf oktatási intézmények és az intézményekhez kapcsolódó magánszemélyek (szülők, tanárok) tulajdonában lévő szociális vállalkozás, mely minden keletkező profitját a magyarországi Waldorf mozgalom támogatására fordítja.

Küldetés:

A szövetkezet célja a a Waldorf-mozgalom anyagi, szociális, szervezeti és szellemi fejlődésének az elősegítése. Működésével példát mutatva megismertetni a világot egy alternatív szemlélettel.

Háttér:

Magyarországon 27 Waldorf iskola és 53 Waldorf óvoda található. Az érintett családok száma meghaladja az 5000-et.

A magyarországi Waldorf iskolák részben állami, részben szülői hozzájárulások által finanszírozottak. Az állami fenntartásban lévő iskolákhoz képest kb. fele akkora támogatásban részesülnek.

A jelenleg is alacsony állami támogatások továbbcsökkenése, illetve a gazdasági válság által meggyengült szülői támogatási képesség eredményeképpen a Waldorf iskolák a fennmaradásukért küzdenek.

A válságból való kiutat a csökkenő állami támogatások és eseti adományok helyett egyedül a közösség önfenntartóvá válásában látjuk. Ennek megvalósítása érdekében jött létre 2009. szeptember 9-én a magyarországi Waldorf intézmények szociális vállalkozása: a WELLDORF Szövetkezet.

A szövetkezet működteti a CIWIL Adományozási Rendszert, mely a már két éve működő Waldorf kártya rendszert váltja le, melyben a Waldorf Szülők támogathatták vásárlásaikkal az intézményeket.

A Waldorf közösség szeretne hozzájárulni a civil társadalom fejlődéséhez, és ezért a CIWIL Adományozási Rendszerben megnyitja a támogatási lehetőséget bármely magyarországi nonprofit szervezet részére.

Cégforma:

A vállalkozás megalapításakor fontos szempont volt a cégforma megfelelő kiválasztása. A szövetkezeti forma magában hordozza mindazokat a tulajdonságokat, melyeket egy gazdasági, szociális és jogi megközelítésből újszerűen működő vállalkozástól elvárhatunk.

  • Jogi egyenlőség: a szavazati jog a befektetés mértékétől független
  • A közösség rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy bármikor megváltoztathatja az igazgatóság összetételét, új, korszerű gondolatokat vigyen a vezetésbe és beleszólása legyen a nagyobb döntésekbe.
  • Testvériség a tagi hozzájárulásokban: minden tagintézmény a saját anyagi helyzetének megfelelő mértékben jegyez részjegyet.

Cégadatok:

Székhely: 1161 Budapest, József u. 10/F
Cg. szám: 01-02-054016/7
Adószám: 14910335-2-42
Bankszámlaszám: 10702301-49530900-51100005

Igazgatóság:


Szabó Krisztina


Szabó Szilvia


Szabó Zoltán (elnök)

Felügyelő bizottság:


Bödecs Zoltán


Fehér Botond

Dr. Szabó Tibor (elnök)

Cégvezetés:

Antal Norbert (+36 30 813 06 56)
Szabó Zoltán (+36 30 813 46 33)
Email: ciwil@ciwil.hu

CIWIL Adományozási Alapítvány

A CIWIL Adományozási Alapítványt a WELLDORF Szövetkezet alapította többek között azzal a céllal, hogy segédkezzen a CIWIL Adományozási Rendszer működtetésében.

Az alapítvány célja:

Megismertetni a magyarországi civil szervezeteket a forrásteremtés lehetőségeivel és módszereivel. Segédkezni a lehetséges adományozó vállalkozások felkutatásában illetve a civil szervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolat létrejöttében.

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. C. pontja alapján: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Együttműködés a Szövetkezettel

A CIWIL Adományozási Alapítvány szerződéses jogviszonyban áll a WELLDORF szövetkezettel, mely alapján a CIWIL Adományozási Alapítvány segédkezik a WELLDORF Szövetkezet által működtetett CIWIL Adományozási Rendszer céljainak megvalósításában.

A rendszer segítségével a vállalkozásoktól a rendszerben részt vevő civil szervezetek részére adományokat gyűjt.

Finanszírozás

A CIWIL Adományozási Rendszer fenntartási és fejlesztési költségeit a támogatott civil szervezetek finanszírozzák a CIWIL Adományozási Alapítvány által a részükre folyósított adományok 10%-nak megfelelő a WELLDORF Szövetkezet által kiszámlázott rendszerhasználati díj megfizetésével.

CIWIL Adományozási Alapítvány

Székhely: 1161 Budapest, József u. 10/F

Bankszámlaszám: 10702301-65597042-51100005

Nyilvántartási szám: 11.201 (Fővárosi Bíróság)  

Kuratórium:


Antal Norbert


Balló György


Mokry Péter (elnök)

Pénzügyi ellenőrző bizottság:


Kiss Tamás


Dr. Kondrács János (elnök)

Soós Éva

Jogi tanácsadó:


Dr. Rétvári Beáta